> StartsidanOm TruckStore > Dataskydd

Skydd av personuppgifter

Vi på Daimler är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och gör allt vi kan för att du inte ska behöva vara orolig när du besöker våra webbsidor. Att värna om din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga för oss och något som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter från besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i det land där den enhet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Vår personuppgiftspolicy rättar sig i övrigt efter de personuppgiftsdirektiv som gäller för Daimler. På Daimlers webbsidor kan det finnas länkar till andra, externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter
När du besöker en av våra webbsidor sparar vår webbserver automatiskt bland annat uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss, vilka av våra sidor som du besökte, datumet för besöket samt besökets längd. Uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor. Med undantag för IP-adressen sparas rent personliga uppgifter endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal.

Användning och utlämnande av personuppgifter samt koppling till ändamål
Daimler använder dina personuppgifter enbart i den mån de behövs för den tekniska administrationen av webbplatsen samt för kundförvaltning, produktenkäter och marknadsföring.

Vi lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare, generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.

Valmöjlighet
Vi vill gärna använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och vid behov kunna kontakta dig. Givetvis kan du själv välja om du vill delta i detta. Om du inte vill bli kontaktad kan du när som helst meddela oss detta så att vi kan spärra uppgifterna i fråga. Ytterligare information hittar du på respektive webbplats.

Nyhetsbrev
På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

Daimler AGs centrala åtkomstservice
Med Daimler AGs centrala åtkomstservice kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken, förutsatt att de är anslutna till denna service. Användarvillkoren för Daimler AGs centrala åtkomstservice finns här:
Användarvillkor för Daimler AGs centrala åtkomstservice

Social Plugins
Daimler använder s.k. Social Plugins (hädanefter kallat knappar) i sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+.

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till aktuellt socialt nätverk utan din hjälp. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knappen är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies. Du kan läsa mer i vår information om cookies. Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan.

När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan det koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta ska koppla samman dina registrerade medlemsuppgifter med data som samlats in när du besökt vår webbplats, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

Vi kan inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende.

Cookies
Du kan läsa mer om de cookies vi använder och deras funktioner i informationen om cookies.

Analys av användningsdata
Vi använder Adobe Omniture-produkter för att följa besökarnas preferenser och identifiera särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan vi anpassa innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en bättre användarupplevelse.

Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar information om ditt besök kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).
Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller enhet, måste opt-out genomföras på nytt.
Klicka här för att lagra opt-out-cookien.

Säkerhet
Daimler vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till information
På begäran får du så snabbt som möjligt enligt gällande lag skriftlig information från Daimler eller ditt personuppgiftsombud om och i så fall vilka personuppgifter om dig som har sparats. Är du registrerad som användare kan du även själv se och vid behov ta bort eller ändra uppgifterna. Vi anstränger oss för att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter. Skulle det trots detta förekomma felaktigt sparade uppgifter rättar vi dessa på din begäran.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till koncernens ansvarige för skydd av personuppgifter. Du kan även vända dig till honom och hans medarbetare för informationssökning, förslag eller klagomål.

Koncernansvarig för skydd av personuppgifter
Dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Tyskland