> Strona głównaO TruckStore > Dostawca serwisu

Dostawca serwisu

Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 80
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Nr: KRS 0000740228
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 5223131109
Wysokość Kapitału Zakładowego: 330 800 000,00 PLN
BDO: 000108923

Zarząd: 
Przemysław Hubert Rajewski (Prezes Zarządu), 
Magdalena Urszula Konarska (Wiceprezes Zarządu)

Dostawca techniczny serwisu

Daimler AG
Mercedesstr. 120
D-70372 Stuttgart
Tel.: +49 711 17-0
E-mail: dialog@daimler.com

Zarząd:
Ola Källenius (Przewodniczący), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Manfred Bischoff

Commercial Register at Stuttgart Amtsgericht, No.: HRB 19360
Numer identyfikacji podatkowej: DE 81 25 26 315