> Strona głównaO TruckStore > Dostawca serwisu

Dostawca serwisu

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 312 50 00
Infolinia: 00 800 17 777 777
E-mail: customerservice.poland@cac.mercedes-benz.com

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Nr.: KRS 0000138030
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 527-13-98-974

Wysokość Kapitału Zakładowego: 35 001 000,00 PLN

Zarząd
Marc Oliver Boderke (Prezes Zarządu),
Birgit Preusch (Wiceprezes Zarządu),
Christoph Ulrich Stemmer (Członek Zarządu),
Przemysław Hubert Rajewski (Członek Zarządu)

Dostawca techniczny serwisu

Daimler AG
Mercedesstr. 137
D-70327 Stuttgart
Tel.: +49 711 17-0
E-mail: dialog@daimler.com

Commercial Register at Stuttgart Amtsgericht, No.: HRB 19360
Numer identyfikacji podatkowej: DE 81 25 26 315

Zarząd
Dieter Zetsche (Przewodniczący),
Martin Daum,
Renata Jungo Brüngger,
Ola Källenius,
Wilfried Porth,
Britta Seeger,
Hubertus Troska,
Bodo Uebber

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Manfred Bischoff