> HomeOver TruckStore > Wettelijke aankondigingen en Voorwaarden

Wettelijke aankondigingen en Voorwaarden

Copyrights
Copyright 2024 Daimler Truck AG. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Daimler Truck worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige Internetsites van Daimler Truck bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Productvariaties
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internet site kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Daimler Truck internet sites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van auto's en/of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist.

Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Daimler Truck en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Prijzen
Alle gespecificeerde prijzen zijn geadviseerde detailhandelsprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Daimler Truck Internet-sites onder de handelsmerkrechten van Daimler Truck. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen van Daimler Truck.

 en Mercedes-Benz zijn merken van Mercedes-Benz Group AG.

Geen licenties
Daimler Truck heeft een innovatieve en informatieve Internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Daimler Truck haar intellectuele eigendommen, inclusief octrooien, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd, dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Daimler Truck geeft of zal worden beschouwd te geven.

 en Mercedes-Benz vallen onder de bescherming van de intellectuele eigendom van Mercedes-Benz Group AG. Ze worden door Daimler Truck AG onder licentie gebruikt.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen over onze actuele inschatting van toekomstige processen. Woorden zoals »anticiperen«, »aannemen«, »denken«, »inschatten«, »verwachten«, »voornemen«, »kunnen«, »plannen«, »projecteren«, »zouden« en vergelijkbare begrippen kenmerken zulke toekomstgerichte verklaringen.

Deze uitspraken zijn onderworpen aan verschillende risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden zijn:

 • een ongunstige ontwikkeling van de wereldeconomie, met name een daling van de vraag in onze belangrijkste afzetmarkten;
 • een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten;
 • onvermijdelijke gebeurtenissen van overmacht, zoals natuurrampen, pandemieën, terroristische aanslagen, politieke onrust, gewapende conflicten, industriële ongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop-, inkoop-, productie- of financieringsactiviteiten
 • wijzigingen in wisselkoersen en douanebepalingen;
 • een verandering in het consumptiegedrag in de richting van kleinere en minder winstgevende voertuigen of een mogelijk verlies van acceptatie van onze producten en diensten als gevolg van een vermindering van de handhaving van de prijzen en de benutting van de productiecapaciteit;
 • prijsverhogingen van brandstoffen en grondstoffen;
 • onderbrekingen in de productie als gevolg van materiaaltekorten, stakingen van het personeel of insolvabiliteit van de leverancier;
 • een daling van de doorverkoopprijzen van tweedehandsvoertuigen;
 • de geslaagde uitvoering van maatregelen voor kostenbesparing en efficiëntieverbetering;
 • de zakelijke vooruitzichten van de vennootschappen waarin we aanzienlijke participaties hebben;
 • de succesvolle uitvoering van strategische samenwerkingen en joint ventures;
 • de wijzigingen in de wet- en regelgeving, met name wat betreft de emissies, het brandstofverbruik en de veiligheid van voertuigen;
 • alsmede de afronding van lopende officiële onderzoeken of door de autoriteiten ingestelde onderzoeken en de uitkomst van lopende of dreigende toekomstige gerechtelijke procedures;
 • en andere risico's en onzekerheden waarvan sommige in het huidige jaarverslag worden beschreven onder de titel 'Risico- en kansenrapport'.

Als een van deze onberekenbare factoren of onzekerheidsfactoren optreedt of als de veronderstellingen op basis van de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in deze verklaringen genoemde of impliciet geformuleerde resultaten.

We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze Internetsite wordt door Daimler Truck verstrekt en wordt, voorzover wettelijk toegestaan, verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Op onze Internet sites vindt u ook u ook links naar andere sites, waarop Daimler Truck geen invloed heeft. Wij willen u er derhalve op wijzen , dat wij geen garantie voor de inhoud van de gelinkte sites overnemen. Daimler Truck stelt u deze links voor eenvoudigere navigatie ter beschikking. Het erbij in betrekken van een link betekent niet, dat Daimler Truck zich de inhoud van de verlinkte site eigen maakt.

Onlinebeslechting van consumentengeschillen
De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (het "ODR-platform"). Het ODR-platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die zijn voortgevloeid uit onlinetransacties. U kan het ODR-platform bereiken via onderstaande link.

ec.europa.eu/consumers/odr