> HomeOver TruckStore > Wettelijke aankondigingen en Voorwaarden

Wettelijke aankondigingen en Voorwaarden

Copyrights
Copyright 2021 Daimler Truck AG. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Daimler worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige Internetsites van Daimler bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Productvariaties
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internet site kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Daimler internet sites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van auto's en/of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist.

Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internet site wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Daimler en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Prijzen
Alle gespecificeerde prijzen zijn geadviseerde detailhandelsprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Daimler Internet-sites onder de handelsmerkrechten van Daimler. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen van Daimler.

Geen licenties
Daimler heeft een innovatieve en informatieve Internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Daimler haar intellectuele eigendommen, inclusief octrooien, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd, dat noch deze internet site, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Daimler geeft of zal worden beschouwd te geven.

Toekomstgerichte verklaringen
Deze Internetsite bevat toekomstgerichte verklaringen ('forward-looking statements') die zijn gebaseerd op overtuigingen van het management van Daimler. Wanneer op deze internet site woorden als 'tegemoet zien', 'geloven', 'schatten', 'verwachten', 'van plan zijn', 'plannen' en 'uitstippelen' worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Daimler op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Daimler bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfstrategie, prijsverhogingen van grondstoffen en waardevolle metalen, onderbreking in de productie door materiaalgebrek, stakingen van werknemers of faillisementen van toeleveranciers; een daling van de verkoopsprijzen van occasions; de omzetprognose voor Daimler Trucks, die geringer dan verwacht kan uitvallen, wegens de langer dan verwachte afnemende vraag van de Amerikaanse en Japanse markt naar bedrijfsvoertuigen; de effectieve implementatie van kostenbesparing en programma’s om de efficiëntie te optimaliseren; wetswijzigingen, reguleringen en overheidsbeleid, in het bijzonder waar het gaat om CO²-emissies door voertuigen, brandstofbesparing en veiligheid, de uitspraken van lopende onderzoek door de regering en de resultaten van lopende of verwachte gerechterlijke procedures; en overige risico’s en onzekerheden, waarvan sommige hiervan zijn beschreven onder het hoofdstuk “Risicobericht” in het meest recente jaarbericht van Daimler en onder het hoofdstuk “Risicofactoren en “Wettelijke procedures” in het meest recente jaarbericht op formulier 20-F van Daimler. Daimler wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen actueel te houden.

For a better understanding of and additional information about such risks we suggest that you deal with the business development of the company and the circumstances thereof. You can find the most up-to-date descriptions by the company in the latest Annual Reports, Interim Reports, the latest annual report on Form 20-F as well as the latest report on Form 6-K. Form 20-F and Form 6-K have been filed with or furnished to the Securities and Exchange Commission (SEC).

Deze berichten zijn beschikbaar op onze website onder Investor Relations - Berichten. Berichten in papiervorm kunnen gratis worden besteld onder www.daimler.com Investor Relations – IR-services - Bestelservice.

Formulier 20-F en formulier 6-K zijn tevens beschikbaar op de website van de SEC.

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze Internetsite wordt door Daimler verstrekt en wordt, voorzover wettelijk toegestaan, verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Op onze Internet sites vindt u ook u ook links naar andere sites, waarop Daimler geen invloed heeft. Wij willen u er derhalve op wijzen , dat wij geen garantie voor de inhoud van de gelinkte sites overnemen. Daimler stelt u deze links voor eenvoudigere navigatie ter beschikking. Het erbij in betrekken van een link betekent niet, dat Daimler zich de inhoud van de verlinkte site eigen maakt.

Onlinebeslechting van consumentengeschillen
De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen (het "ODR-platform"). Het ODR-platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die zijn voortgevloeid uit onlinetransacties. U kan het ODR-platform bereiken via onderstaande link.

ec.europa.eu/consumers/odr