> Ana SayfaTruckStore Hakkında > Yasal Uyarılar

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı
Telif hakkı Daimler Truck Türk A.Ş.'ye aittir. Daimler Truck Türk A.Ş. bütün haklarını saklı tutar. Daimler Truck Türk A.Ş.'nin safasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı Daimler Truck Türk A.Ş. internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri içermektedir.

Ürün Değişiklikleri
Bu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler ve resimler, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Daimler Truck AG internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmış olabilir. Bu nedenle bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke düzenlemelerini sağlamaya yönelik bilgiler ve/veya aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir ve değişik spesifikasyonlar ile elde edilebilir.

İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Fiyatlar
Bütün fiyatlar öngörülen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlar yayın tarihinde geçerlidir ve haber verilmeden değiştirilebilir.

Markalar
Aksi belirtilmedikçe, Daimler Truck Türk A.Ş. internet sitesinde yer alan tüm markalar, model isimleri, şirket logoları ve amblemleri marka haklarına tabidir.

ve Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Group AG'nin ticari markalarıdır.

Lisanslar
Daimler Truck A.Ş. yenilikci ve bilgilendirici bir internet sitesini yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli olduğunuzu umuyoruz. Ancak Daimler Truck Türk A.Ş.'nin patent ve ticari markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede mevcut materyallerin Daimler Truck Türk A.Ş.'nin telif haklarının kullanımı ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.

 ve Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Group AG'nin fikri mülkiyet korumasına tabidir. Daimler Truck A.Ş.tarafından lisans altında kullanılır.

İleriye Yönelik İfadeler

Bu internet sayfası, gelecekteki işlemlerimize yönelik güncel değerlendirmemiz ile ilgili ileriye dönük ifadeler içermektedir.  »Öngörmek«, »varsaymak«, »inanmak«, »tahmin etmek«, »beklemek«, »amaçlamak«, »yapmak/yapabilmek«, »planlamak«, »tasarlamak«, »gerekli olmak« ve benzer kavramlar, bu tür ileriye dönük ifadeleri tanımlamaktadır.

Bu ifadeler, bir dizi risk ve belirsizlik barındırmaktadır. Bununla ilgili bazı örnekler:

 • Dünya ekonomisinde olumsuz bir gelişme, özellikle de en önemli satış pazarlarımızdaki talepte azalma,
 • Kredi ve finans piyasalarındaki finansal yeniden yapılandırma imkanlarımızda kötüleşme,
 • Doğal afetler, pandemiler, terör saldırıları, politik huzursuzluklar, savaşa benzer tartışmalar, endüstriyel yaralanmalar ve bunların satış, satın alma, üretim veya finans faaliyetlerimiz üzerindeki etkileri gibi mücbir sebeplerin geçersiz kılınması;
 • Döviz kuru ve gümrük kurallarındaki değişiklikler;
 • daha küçük ve daha az kâr yapan araçlara yönelik tüketim davranışındaki bir değişiklik veya ürün ve hizmetlerimizin olası kabul kaybı ve bunun sonucunda fiyatlandırmanın ve üretim kapasitelerini kullanmanın olumsuz etkilenmesi;
 • Yakıt ve ham madde fiyatlarında artış,
 • Malzeme dar boğazları, işgücü grevleri veya tedarikçi iflasları nedeniyle üretimin kesintiye uğraması,
 • İkinci el araçların perakende satış fiyatlarında düşüş,
 • Maliyet azaltma ve verimlilik iyileştirme önlemlerinin başarıyla hayata geçirilmesi,
 • önemli paydaşlara sahip olduğumuz toplumların ticari beklentileri,
 • Stratejik iş birliklerinin ve ortak girişimlerin başarıyla hayata geçirilmesi,
 • Özellikle araç emisyonları, yakıt tüketimi ve güvenlikle ilgili yasa, yönetmelik ve resmi direktiflerde yapılan değişiklikler,
 • ve devam etmekte olan resmi veya yetkili makamlar tarafından başlatılan soruşturmaların tamamlanması ve buna bağlı veya gelecekteki yasal prosedürlerin ortaya çıkması
 • ve bunların bazıları güncel mali raporda »Risk ve Fırsat Raporu« başlığı altında açıklanan diğer riskler ve belirsizlikler.

Bu risk faktörlerinden veya belirsizliklerden birinin meydana gelmesi veya ileriye dönük ifadelere temel teşkil eden varsayımların yanlış olduğu ortaya çıkması durumunda, gerçek sonuçlar, bu ifadelerde belirtilen veya üstü kapalı olarak dile getirilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Bunlar sadece sadece yayınlandıkları günün koşullarını temel aldığından, ileriye dönük ifadeleri sürekli olarak güncelleme gibi bir hedefimiz yok veya bu konuna herhangi bir yükümlülük üstlenmiyoruz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Daimler Truck AG bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluklarını, yanlış veya eksik bilgi içermediklerini garanti etmemektedir ve bu bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumlu değildir. Güncel ve geçerli bilgiler için bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Bu internet sitesi, Daimler Truck AG'nin kontrolünde olmayan dış siteler ile bağlantılar içerir. Bu bağlantılar kullanıcıların kolaylığı için sağlanmaktadır ve bağlantılı herhangi bir sitenin içeriği Daimler AG tarafından onaylanmamıştır. Bu siteler ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir.

Informações sobre a resolução de litígios online.
A Comissão Europeia criou uma plataforma na Internet para a resolução online de litígios (Plataforma de resolução de litígios em linha [RLL]). A Plataforma de resolução de litígios em linha serve como ponto de contacto para a resolução extrajudicial de litígios relativos a obrigações contratuais resultantes de contratos online. Aceda aqui à Plataforma de resolução de litígios: