> Ana SayfaTruckStore Hakkında > Yasal Uyarılar

Yasal Uyarılar

Telif Hakkı
Telif hakkı Mercedes-Benz Türk A.Ş.'ye aittir. Mercedes-Benz Türk A.Ş. bütün haklarını saklı tutar. Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin safasında bulunan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları bu telif hakkına ve diğer fikir haklarına tabidir. Bu düzenlemeler ticari kullanım amacıyla kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz veya diğer sitelere gönderilemez. Bazı Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sayfaları telif hakkı üçüncü kişilere ait olan materyalleri içermektedir.

Ürün Değişiklikleri
Bu internet sitesinde yer alan ürün bilgileri, çizimler ve resimler, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Daimler AG internet sitelerine yönelik genel kullanım amacıyla hazırlanmış olabilir. Bu nedenle bazı ülkelerde bulunmayan, yerel piyasa ihtiyaçlarını karşılamaya veya ülke düzenlemelerini sağlamaya yönelik bilgiler ve/veya aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir ve değişik spesifikasyonlar ile elde edilebilir.

İnternet sitesinde gösterilen herhangi bir araç modeli, renk, seçenek veya aksesuar ile bilgi almak istiyorsanız bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Fiyatlar
Bütün fiyatlar öngörülen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlar yayın tarihinde geçerlidir ve haber verilmeden değiştirilebilir.

Markalar
Aksi belirtilmedikçe, Mercedes-Benz Türk A.Ş. internet sitesinde yer alan tüm markalar, model isimleri, şirket logoları ve amblemleri marka haklarına tabidir.

Lisanslar
Mercedes-Benz Türk A.Ş. yenilikci ve bilgilendirici bir internet sitesini yaratmayı hedeflemektedir. Bu yaratıcı çaba ile ilgili sizinde bizim olduğumuz kadar hevesli olduğunuzu umuyoruz. Ancak Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin patent ve ticari markalar daha dahil olmak üzere kendi telif haklarını koruma durumunda olduğunu anlayış ile karşılayacağınızı bekliyoruz. Dolayısıyla bu vesile ile size ne bu internet sitesinin ne de sitede mevcut materyallerin Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin telif haklarının kullanımı ile ilgili lisansın verilmediğini bildirmek isteriz.

İleriye Yönelik İfadeler
Bu internet sitesi, yatırım ilişkileri yayımları, yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, tanıtımlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. Bu sitede "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ki ekonomik düşüşten, döviz kurlarının değişkenliklerinden, ham madde fiyatlarından, rakip ürünlerin piyasaya sunulmasından, artan satış teşviklerinden, yeni Smart modelinin uyumundan ve 2. El satışların düşüşünden etkilenen risklere ve belirsizliklere maruzdur. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Daimler AG'nin gelecekle ilgili öngörüler ve terminler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu yoktur.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Daimler AG bu internet sitesinde verilen bilgilerin doğruluklarını, yanlış veya eksik bilgi içermediklerini garanti etmemektedir ve bu bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumlu değildir. Güncel ve geçerli bilgiler için bölgenizdeki bayi ile temasa geçiniz.

Bu internet sitesi, Daimler AG'nin kontrolünde olmayan dış siteler ile bağlantılar içerir. Bu bağlantılar kullanıcıların kolaylığı için sağlanmaktadır ve bağlantılı herhangi bir sitenin içeriği Daimler AG tarafından onaylanmamıştır. Bu siteler ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir.

Informações sobre a resolução de litígios online.
A Comissão Europeia criou uma plataforma na Internet para a resolução online de litígios (Plataforma de resolução de litígios em linha [RLL]). A Plataforma de resolução de litígios em linha serve como ponto de contacto para a resolução extrajudicial de litígios relativos a obrigações contratuais resultantes de contratos online. Aceda aqui à Plataforma de resolução de litígios: